top of page

GDPR a smluvní podmínky

GDPR

Kdo jsme?

Podlahy Kutil s.r.o.

Na Pahorku 84

Milovice 289 23

IČ : 04357345

DIČ : CZ04357345

kontaktní e-mail: info@podahovecentrumks1.cz

-dále jako „my“-

 

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

 • Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení (název společnosti),

 • adresu (sídlo),

 • identifikační číslo (případně daňové identifikační číslo jste-li plátcem DPH),

 • e-mail a telefon,

 • místo trvalého bydliště v zahraničí

 • číslo dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit.

Klientům, se kterými jsme smlouvu již uzavřeli, jsme oprávněni, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám takto budeme zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by Vás mohlo zajímat.

 

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy je právě smlouva.

Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.

 

Je-li mezi námi a Vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.

 

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

 

Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány po dobu 3 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.

 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na:

 1. a) přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

 2. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,

 3. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,

iii.      jak dlouho budou uchovávány,

 1. komu budou zpřístupněny,

 2. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. b)  přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@podahovecentrumks1.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.

 1. c)      výmaz– Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

 2. je už nepotřebujeme.

nebo

 1. odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.

nebo

iii.      vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.

nebo

 1. nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

 1. d)      vznést námitku– máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.

 1. e)      na omezení zpracování– Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

 

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese cs@eurobit.cz

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu). Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními

předpisy?

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové info@podahovecentrumks1.cz a vše společně vyřešíme.

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde – https://www.uoou.cz/.

Co dalšího byste měli vědět?

Poskytování našich služeb není určeno pro osoby mladší 16 let, osobní údaje dětí nezpracováváme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 25.5.2018

Smluvní podmínky

Dbáme na spokojenost svých zákazníků, a proto Vám poskytujeme 100% garanci na námi dodané výrobky Podlahy Kutil s.r.o. formou prodeje přes e-shop, a to v případě jakékoli nespokojenosti. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží, že Vám zaslané zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, zboží nám můžete vrátit.

     
I. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1. Pokud jste nespokojeni s výrobkem a uvedete důvod
a) může být spotřebována maximálně čtvrtina obsahu zboží
b) zboží zašlete do 14 dnů od obdržení zboží

2. Bez jakéhokoli důvodu
a) zboží nesmí jevit známky jakéhokoli opotřebení resp. poškození a musí být zpět zasláno v originálním obalu od výrobce
b) zboží zašlete do 14 dnů od obdržení zboží

Peníze Vám budou neprodleně zaslány zpět (složenkou nebo převodem).

Podmínky pro vrácení peněz jsou:
a) informujte nás předem e-mailem
b) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
c) přiložte kopii dokladu o koupi zboží v našem obchodě
d) peníze budou vráceny pouze za zboží, nikoli za poštovné

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a jejím potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem).
Jako zákazník musíte do objednávky uvést následující údaje:
a) jméno a příjmení
b) adresu pro zaslání
c) telefon/mob. telefon

bottom of page